For further information please contact:

LEGAL ALERTS

August 21, 2017

Bu bilgilendirmeyi PDF olarak indirebilirsiniz.

Giriş

4857 sayılı İş Kanunu’nun (“Kanun”) 53. maddesi uyarınca, işverenlerce işçilere verilecek yıllık ücretli izinlerin usul ve esaslarını belirleyen Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği’nde (“Yönetmelik”) bazı değişiklik ve eklemeler yapıldı.

Değişiklikleri ve yapılan eklemeleri görmek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz:

Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yıllık Ücretli İzin bölünebilir mi?

Kanun’un 53. Maddesine göre yıllık ücretli izin süresi, hizmet süresi;

  • 1 yıldan 5 yıla kadar (5 yıl dahil) olanlara 14 günden,
  • 5 yıldan fazla 15 yıldan az olanlara 20 günden,
  • 15 yıl (dahil) ve daha fazla olanlara 26 günden az olamaz.

Bu sürelerin  iş sözleşmeleri ve toplu iş sözleşmeleri ile artırılabilinmesi mümkün olup aynı zamanda tarafların anlaşması ile bir bölümü 10 günden aşağı olmamak üzere bölümler halinde kullanılabileceği düzenlenmiştir.

Ancak 18/08/2017 tarihli değişiklik öncesi Yönetmelik’te bu bölümlerin en çok 3 olabileceği düzenlenmişti.

Yapılan değişiklik ile Yönetmelik’teki 3 bölüm sınırlaması kaldırılmış olup yıllık ücretli izin süresinin bir bölümü 10 günden aşağı olmamak üzere bölüm sınırlaması olmaksızın bölümlere ayrılabilecek şekilde kullanılabilmesi mümkün hale gelmiştir.