YENİDEN YAPILANDIRMA & İFLAS

Finansal zorluk içerisindeki şirketlere veya onların alacaklılarına etkin çözümler sağlıyoruz. Büromuz, alacaklı ve borçlu temsilinde ihtiyaç duyulan tüm hizmetleri kapsamaktadır.

Alacak Yönetimi

Takip Öncesi Süreç

 • Hatırlatma Mektubu

 • İlk telefon aksiyonu

Yasal takip süreci

 • Telefonda Sulh yoluyla tahsilat aksiyonu

 • Protokol yapmak üzere borçlu görüşmesi

Grup Yapılandırmaları

 • Yerel veya uluslararası grup şirket yapılandırmalarının planlanması ve takibi

 • Şirket tasfiyelerinin yürütülmesi

 • Yeni şirketlerin kurulması

 • Grup içerisinde borca batıklığın düzeltilmesi ve malvarlıklarının yeniden organizasyonu

Yeniden Organizasyon ve Borçluların Korunması

 • Borçlunun finansal ve operasyonel yapısının maksimizasyonunun planlanması ve icrası

 • Borçlunun aleyhine başlatılan icra takip süreçlerinin takibi

Sorunlu Varlıklar Yatırım Danışmanlığı

 • Yükümlülüklerin incelenmesi

 • Yatırım stratejilerinin planlanması ve takibi

 • İcra dosyasından ve İflas masasından alımların planlanması ve takibi

 • Mahkeme denetiminde olan malvarlığı alımlarının planlanması ve takibi

Borçların Yeniden Yapılandırılması

 • Borç yeniden yapılandırma stratejilerinin planlanması ve takibi

 • Görüşme ve müzakerelere katılım ve sürecin yönetimi

Konkordato

Alacaklı Temsili

 • İtirazların sunulması, borçlu ve komiserler ile görüşülmesi

 • Alacakların bildirimi, alacaklılar toplantısı ve müzakerelere katılım

 • Tasdik sürecinin takibi

 • Tasdik sonrası sürecin takibi

Borçlu Temsili

 • Konkordato Başvurusunun hazırlanması

 • Geçici mühlet ve kesin mühlet sürecinin takibi

 • Kaydedilen alacakların incelenmesi

 • Alacaklılar toplantısına ve müzakerelere katılım ile tasdik sürecinin takibi

 • Tasdik sonrası sürecin takibi

 İflas

Alacaklı Temsili

 • Alacak kayıt sürecinin takibi ve rehinli takiplerin incelenmesi

 • Alacaklılar toplantılarına katılım

 • İflas İdaresi veya müdürlük işlemlerinin takibi

 • İflas tasfiyesi sürecinin takibi

Borçlu Temsili

 • Müflis veya yöneticilerinin sorgusuna katılım

 • Hileli iflas ve yöneticilerin sorumluluğu davalarının takibi

 • Alacaklılar toplantılarına katılım

 • İflas İdaresi ve müdürlük işlemleri ile İflas tasfiyesi sürecinin takibi

 • Konkordato başvurusu hazırlanması ve sürecin takibi

 • İflasın kaldırılması veya kapatılması sürecinin takibi

İflas İdare Üyeliği

 • Tasfiye işlemlerinin yürütülmesi

 • Kaydedilen alacakların incelenmesi ve sıra cetvelinin hazırlanması

 • Müflisin alacaklarının takibi

 • Müflis aleyhine açılan davaların takibi

Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin