Düzenleyici Kuruluşlar

Müvekkillerimize, iş ve işlemlerinin, Rekabet Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Hazine Müsteşarlığı ve benzeri düzenleyici kuruluş kararlarına ve ilgili mevzuatlarına uyumunun sağlanması ve düzenleyici kuruluşlar önünde temsil edilmesi hizmetleri verilmektedir.

Ayrıntılı bilgi için iletişime geçiniz.